PosMark: Lean Management in de praktijk

Over lean management zijn boeken vol geschreven en internet loopt over van de definities. De stap van theorie naar praktijk op de werkvloer blijkt echter een complexe… PosMark heeft deze vertaalslag wél gemaakt en past de principes van lean management toe, iedere dag, bij ieder project.

Lean denken begint bij PosMark in het offertestadium. Dan bekijken we kritisch alle processen, maken een werkplanning op minutenbasis en leggen afspraken met alle partijen vast. Iedere betrokkene bij een project kan voor vertraging zorgen, daarom is het vastleggen en nakomen van afspraken essentieel. Medewerkers van het hoofdkantoor, leveranciers van handelsgoederen, stellingbouwers… als alle partijen zich aan het draaiboek houden wordt een project écht lean. En dat bespaart tijd en dus geld. Een voorbeeld? Wie zoals PosMark meer dan 5000 winkelopstellingen heeft gemonteerd, weet dat een besparing van 5 minuten per opstelling een enorm kostenvoordeel oplevert.

Lean management is bij PosMark geen stokpaardje van het management, maar een ‘sport’ waar alle medewerkers bij betrokken zijn. Juist door lean te werken op alle niveaus, verwerft PosMark nieuwe opdrachten en krijgen onze medewerkers afwisselender en uitdagender werk. En dat werkt door onze dagelijkse ervaring in de praktijk!

Mark this !

PosMark maakt doorstart

Na een onzekere periode kunnen we nu melden: PosMark is doorgestart! Gelukkig maar. Anders hadden we volgend jaar...Lees verder

See this !